Nieuwe regels voor het maken en bewaren van Camerabeelden

De AVG geeft een nieuwe set regels. Dit zijn regels voor met name bedrijven, maar soms ook voor particulieren. De Algemene Wet Gegevensverordening kan ook voor u van toepassing zijn. Wij hebben uitgezocht op welke manieren de AVG voor u relevant kan zijn.

Nieuwe Regels voor CameraBeelden

In het kort: De AVG is de nieuwe privacy wetgeving. Dit stelsel van regels waarborgt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De AVG regelt bijvoorbeeld welke informatie mag worden opgeslagen, hoe deze informatie moet worden afgeschermd en hoe lang deze informatie mag worden opgeslagen. De informatie waarop AVG betrekking heeft, zijn persoonsgegevens. Dit is informatie die iets zegt over een persoon.

Persoonsgegeven zijn echter niet alleen bankgegevens of medische gegevens. Afbeeldingen kunnen ook informatie over een persoon bevatten. Om deze reden moet iedereen ook zorgvuldig omgaan met foto’s en video’s. ook op foto’s en video’s kunnen personen zijn vastgelegd namelijk.

De AVG is echter niet de enige wet die het maken en delen van afbeeldingen/video’s reguleert. Er zijn al wetten over eigendom en privacy. Deze wetten regelen bijvoorbeeld al dat u niet zomaar mag filmen wat er op het terrein van anderen gebeurt. Heel concreet betekent dit dat u niet zomaar uw IP-camera mag richten op de tuin van uw buren.

camerabeelden avg

Zoals net al aangehaald, de AVG is vooral gericht op bedrijven en instanties. Dat betekent dat zeker voor een bedrijf er strenge regels zijn voor wat er gefilmd mag worden en wat niet.

We leggen de regels duidelijker uit aan de hand van een aantal situaties:

Beveiligingscamera’s rondom uw Woning

U mag camera’s ophangen om uw woning te beveiligen. Wanneer u dit als particulier doet, dan valt dit in principe niet onder de AVG. Houdt u er bij het ophangen van de camera rekening mee dat u de beveiligingscamera’s zo min mogelijk op het terrein van andere richt.

Wanneer u delen van de openbare weg filmt, of zelfs delen van eigendommen van anderen, dan komen er extra regels om de hoek kijken. Dan wordt de AVG wel van kracht. Dat betekent dat u aan regels bent gebonden over het beschermen en bewaren van de beelden.

avg camera huis

Cameratoezicht op de Werkplek

Er gebeurt meer dan alleen werken op een werkplek. Mensen hebben gesprekken of rusten even uit.

Er gebeuren dus ook privézaken op de werkplek. Er komen bezoekers langs, of werknemers houden pauze. De meest belangrijke regel voor het plaatsen van camera’s op een werkplek, is de regel voor het gerechtvaardigd belang.

Deze regel omschrijft hoe en wanneer het camera toezicht noodzakelijk is. Indien er een andere mogelijkheid is, die minder ingrijpend is dan cameratoezicht. Dan moet de werkgever deze mogelijkheid eerst exploreren.

Camera’s plaatsen bij een Sportclub, Winkel of Horeca gelegenheid

beveiligingscamera restaurant

Er zijn dus nieuwe regels, maar laat u niet afschrikken door deze regels. De AVG heeft als doelstelling dat u bewust omgaat met data. Het doel is niet om het gebruik van data onmogelijk te maken.

Zeker als particulier heeft u weinig te maken met de AVG en kunt u uw bezittingen gewoon beveiligen met camerasystemen.

Met dit laatste staan wij u altijd graag bij!